O nás

Pojišťovny
Naše pracoviště má smlouvy se zdravotními pojišťovnami:  VZP(111) , VOZP(201), OZP (207), 
ZP MV ČR(211) a VPZ a.s.pro smluvní pojištěnce

Reference: Zárukou kvalitní odborné ambulantní péče jsou dlouholeté zkušenosti našich lékařů získané praxí na lůžkových částech ORL odd. v Praze v Thomayerově nemocnici  a působením na ORL dětské klinice FN Motol, celoživotní vzdělávání v ORL oboru.

Vybavení
Vybavení ORL ambulance splňuje aktuální požadavky přístrojové techniky v rámci EU. Používáme endoskopické vyšetřovací metody se zvětšovací technikou.

Interiér 
Interiér naší čekárny i ordince je přizpůsoben i dětským pacientům.

 

Nadstandard 
Z nadstandartních výkonů provádíme aplikaci náušnic nastřelením za sterilních kautel od 5.měsíců věku.

Akutní případy ošetříme bez doporučení praktického lékaře, uvítáme po telefonické domluvě. Naše NZZ zajišťuje návaznost na ostatní odborné lékaře specialisty v oboru očního lékařství, alergologie a imunologie, foniatrie, neurologie, dětské neurologie, endokrinologie a na ORL lůžková oddělení v Thomayerově nemocnici, Všeobecné fakultní nemocnici a FN Motol.

Co garantujeme: 
- Vstřícný a individuální přístup k pacientovi. 
- Vztah na bázi osobní důvěry mezi pacientem a lékařem. 
- Důraz na srozumitelnou komunikaci s pacientem.